Studenti 2.A a sexty připravují primánkům a prvákům každoročně slavnostní program, který je symbolicky uvádí do života na naší škole. Většinou se tato akce uskutečňuje okolo 17. listopadu, je tedy zároveň i symbolickým uctěním studentů obecně. Děti většinou ve skupinách plní nejrůznější úkoly, se kterými učitelé neváhají pomoci. Vítání studentů vyvrcholí závěrečným programem pro celou školu v tělocvičně.

[Galerie]