Finále Logické olympiády 2023 se konalo 4. prosince v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky pod záštitou předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové. V každé kategorii soutěžilo 65 nejlepších ze všech koutů České republiky. S hrdostí oznamujeme, že naše škola byla důstojně zastoupena třemi talentovanými studenty z vyššího gymnázia. Těšíme se na další ročník Logické olympiády a věříme, že naši studenti … Číst dále

Ve čtvrtek 10. 11. a v úterý 15. 11. proběhla zasedání studentského parlamentu, přičemž zasedání 15. 11. na zasedání 10. 11. navazovalo kvůli velkému množství podnětů. Podrobnosti a prezence v zápisech níže: [vložený dokument] [vložený dokument] Omlouvám se za pozdní zveřejnění zápisů na webu. David Pacák Zapisovatel studentského parlamentu Číst dále

V pátek 16. 9. 2022 proběhla o velké přestávce ustavující schůze studentského parlamentu. Mimo jiné byl zvolen předseda studentského parlamentu a zástupci pro VG a NG. Další podrobnosti v zápisu níže: [vložený dokument] David Pacák Zapisovatel studentského parlamentu Číst dále

V pátek 25. 2. 2022 proběhlo o velké přestávce zasedání studentského parlamentu. Parlament na tomto zasedání mj. vyjádřil svoji podporu Ukrajině, podrobnější informace v zápisu. [vložený dokument] Jan Černohorský Předseda studentského parlamentu Číst dále

Na dnešním zasedání vyjádřilo studentsvo jednohlasně (22 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) svoji podporu Ukrajině a odsoudilo akce Kremlu. Taktéž jsme zakoupili vlajku a pověsili ji nad vchod do školy. V tuto chvíli jsme vytvořili skupinu studentů, která bude v nejbližších dnech připravovat informační plakáty a organizovat osvětové akce. Ще не вмерла України і слава, і воля! Za studenty, Jan Černohorský, předseda … Číst dále

V pondělí 01. 02. 2021 proběhlo od 13:30 online zasedání studentského parlamentu. Hlavním tématem byl systém seminářů.  [vložený dokument]  Jan Černohorský  Předseda studentského parlamentu Číst dále

V pátek 02. 10. 2020 proběhlo o velké přestávce zasedání studentského parlamentu. Hlavním tématem bylo přednesení okolností organizace Akademie organizátory. [vložený dokument] Jan Černohorský Předseda studentského parlamentu Číst dále

V úterý 8. 9. 2020 proběhlo o velké přestávce zasedání studentského parlamentu. Proběhla mimo jiné volba předsedy a místopředsedy. [vložený dokument] Jan Černohorský Předseda studentského parlamentu Číst dále

V pondělí 10. 02. 2020 proběhlo o velké přestávce zasedání studentského parlamentu. Kromě ekologie se probíralo mnoho dalších témat, viz zápis celý zápis schůze: [vložený dokument] Číst dále

09.12.2019 proběhlo zasedání studentského parlamentu, kde se mimo jiné projednávala tato témata: zhotovení záznamu Vánoční akademie zástupci tříd pro obsah webových stránek a sociálních sítí školy program na den 20.12.2019 a další, viz celý zápis schůze: [vložený dokument] Jan Černohorský, předseda studentského parlamentu Číst dále