PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁME DO 20. ÚNORA (včetně)! Vážení rodiče, veškeré informace k přijímacímu řízení naleznete na našich webových stránkách ZDE pro 4letý vzdělávací obor a ZDE pro 8letý vzdělávací obor. Papírové přihlášky můžete odevzdat na sekretariátu školy vždy v pracovní dny v úředních hodinách 7:30-11:30 hod, 12:30-15:00 hod. Nově vám nabízíme možnost pomoci s vyplněním elektronických přihlášek. Pokud máte zájem o … Číst dále

Pro čtyřletý vzdělávací cyklus ZDE. Pro osmiletý vzdělávací cyklus ZDE. Číst dále