logo SFŽP logo SČK

Název projektu:

Přeměna školní zahrady Gymnázia J. S. Machara na venkovní komunitně-vzdělávací centrum

Výzva:

Přírodní zahrady - Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků ZŠ a SŠ a organizací působících v oblasti EVVO

Číslo výzvy:NPŽP 7/2019 - 6.1C c)
Termín dokončení:31. 12. 2022
Schválená dotace SFŽP:459 000 Kč
Vlastní zdroje (zřizovatel):81 000 Kč
Rozpočet celkem:540 000 Kč
—–——

Předmětem projektu je první etapa přeměny školní zahrady na místo pro venkovní výuku.

V prostorách, které nyní plní pouze estetickou funkci, bude vybudováno místo pro venkovní vyučování, osvětovou a vzdělávací činnost zaměřenou na ochranu a tvorbu životního prostředí v souladu s cíli a principy trvale udržitelného rozvoje. V rámci spolupráce s místními komunitami bude místo též sloužit pro navazující volnočasové aktivity žáků školy, spolupracujících subjektů (základní školy), případně i veřejnosti.