Projekt přeměna školní zahrady

Předmětem projektu je první etapa přeměny školní zahrady na místo pro venkovní výuku.

V prostorách, které nyní plní pouze estetickou funkci, bude vybudováno místo pro venkovní vyučování, osvětovou a vzdělávací činnost zaměřenou na ochranu a tvorbu životního prostředí v souladu s cíli a principy trvale udržitelného rozvoje. V rámci spolupráce s místními komunitami bude místo též sloužit pro navazující volnočasové aktivity žáků školy, spolupracujících subjektů (základní školy), případně i veřejnosti.