řádsovy
rozšířenívšechny kontinenty severní polokoule a izolovaně i území severní Afriky
biotopokraje lesů v blízkosti polí a luk, močály, větší parky, houštiny a skupiny jehličnatých stromů
potravadrobní hlodavci, malí savci, ptáci do velikosti kosa, hmyz a obojživelníci
doba hnízděníbřezen-červen
ohroženostmálo dotčený

      QR platba příspěvku:

Zpracoval(a): Gabriela Koubovská