Biologická sbírka

Přírodovědná sbírka Gymnázia J. S. Machara začala vznikat krátce po založení gymnázia a od počátku byla jejím hlavním smyslem názorná výuka mladých přírodovědců. Doplňování sbírkového materiálu v podobě vycpanin (dermoplastů) a lihových preparátů probíhalo postupně. Podoba i rozsah sbírek se v průběhu let měnily, tak jako se měnili vyučující přírodovědných předmětů. U většiny zachovalých preparátů dnes však již není možné dohledat jejich původ. Nejvzácnější exponáty údajně pocházejí ze sbírek uznávaného přírodovědce arcivévody Ludvíka Salvátora, který je daroval nově založenému gymnáziu. Číst dále