Psaní ročníkových prací ve druhém ročníku vyššího gymnázia je u nás na škole dlouhodobým a užitečným zvykem. Vyzkoušíme si nejen jak napsat akademickou práci a obhájit ji, ale také se naučíme nutné formátování, citování a práci s odborným textem.


Příklady témat

 • Atletická kancelář
 • Cesta k lepšímu běžeckému výkonu
 • Cukr = bílý jed?
 • Dumpster diving jako projev vzdoru vůči konzumní společnosti
 • Faktory ovlivňující úspěšnost dospívajícího basketbalového hráče
 • Fidel Castro a naše republika
 • Germanismy v mluvě středočeských gymnazistů
 • Historie císařsko-královského dragounského pluku č. 14
 • Invazivní druhy ryb v Labi na Brandýsku
 • Legalizace konopí v České republice
 • Lucidní snění
 • Mimozemské civilizace
 • Model pro demonstraci systému LIDAR
 • Motiv lásky v románu “Hana” Aleny Mornštajnové
 • Motivace ve sportu
 • Na psí duši, na člověčí svědomí
 • Nejčastější zranění v basketbalu
 • Nespavost
 • Obhajoba metalu aneb bouřit se je správné!
 • Ortorexie a její výskyt u nutričních terapeutů a výživových poradkyň
 • Pátek ShowController
 • Personalizace a sbírání dat na internetu a sociálních sítích
 • Podoby pekla ve světových náboženstvích a starověkých kulturách
 • Pojetí trestu smrti v České republice
 • Poslední roky Československa (aneb od sametu k rozpadu společného státu)
 • Projev impresionistických prvků v Arabesce č. 1 Clauda Debussyho
 • Prokrastinace
 • Přínos a obohacení hudební scény v osobě Michaela Balzaryho
 • Psychická příprava sportovců
 • Psychosomatika
 • Rasismus
 • Roztroušená skleróza
 • Sexismus v reklamách
 • Snižování množství odpadu při nákupu potravin v běžném obchodním řetězci
 • Sociální percepce
 • Současný Hongkong
 • Spalovací motory
 • Srovnání vlivů meteorologických prvků na komerční leteckou dopravu a sportovní létání
 • Tréninkový režim skokového koně v přípravném období
 • Tvorba webové hry
 • Útoky 11. září 2001, jejich důsledky na pravomoci NSA a aféra Snowden
 • Vliv délky a kvality spánku na paměť adolescentů
 • Vliv trenéra na sportovce
 • Webová aplikace na téma ekologie
 • Záchranné stanice pro volně žijící živočichy
 • Závislost, závislostní chování a craving
 • Zborovská bitva ze vzpomínek vojáků 1. světové války
 • Zlato a ostatní investice
 • Zpravodajské služby před a po sametové revoluci