Události druhé světové války očima dnešních studentů

Julie Šimůnková, prima
Moji praprarodiče

Anna Gruĺová, sekunda
Druhá světová válka

Eliška Rysková, sexta
Můj prapradědeček František Bilík

Vojtěch Hřebík, 2.A
Proč je nutné připomínat druhou světovou válku