Události druhé světové války očima dnešních studentů

Julie Šimůnková, prima
Moji praprarodiče
Anna Gruĺová, sekunda
Druhá světová válka
Eliška Rysková, sexta
Můj prapradědeček František Bilík
Vojtěch Hřebík, 2.A
Proč je nutné připomínat druhou světovou válku