dzs

logo

Informace o přípravě společného česko-německého projektu (2017-2019)

erasmus_logo

Gymnázium J. S. Machara vstupuje v příštích 18 měsících (září 2017 – únor 2019) ve spolupráci s Evangelickým gymnáziem v Bad Marienbergu (Porýní-Falc) do společného česko-německého projektu. Obě partnerská gymnázia letos v březnu podala vypracovaný projekt, jenž byl kladně posouzen německou agenturou pro evropské vzdělávací programy. Tento článek proto přináší základní informace pro zájemce z řad našich studentů a jejich rodičů.

Naším projektem se pokusíme navázat na úspěšnou spolupráci z let 2011–2013, kdy v rámci evropského vzdělávacího programu Comenius proběhly dva vzájemné výměnné pobyty českých i německých studentů v Brandýse nad Labem a v 640 km vzdáleném Bad Marienbergu.

Současný společný projekt bude realizován v příštích dvou školních letech pod hlavičkou nového vzdělávacího programu Evropské unie, jenž nese název Erasmus+. Tento program podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.

Projektová aktivita bude finančně hrazena z evropských prostředků, naše škola získala grant ve výši 17 810 EUR. Tato částka bude použita pro jednotlivé projektové aktivity, zejména pro dva výměnné pobyty v obou městech, bude hrazena doprava při výjezdu do Bad Marienbergu, částečně budou pokryty i výdaje na stravu, studenti obdrží i menší kapesné. Předpokládá se však též kooperace rodin účastníků projektu, protože na české i německé straně budou studenti ubytováni v hostitelských rodinách, aby se blíže seznámili se životem v cizí zemi. Tyto desetidenní pobyty jsou plánovány na duben 2018, kdy nejprve přicestují němečtí studenti do České republiky, v září 2018 naši studenti naopak navštíví Bad Marienberg. Společnými silami pak účastníci začnou pracovat na společném projektu. Program obou návštěv bude velmi pestrý, ale tím projekt zdaleka neskončí, jelikož v mezidobí budou studenti pilně pracovat na výstupech projektu.

Projekt obou škol je určen pro 15 českých a 15 německých studentů ve věku 15 - 19 let a má název Vom Nationalstaat zum vereinten Europa – Europäische Identität heute? (Od národního státu po sjednocenou Evropu - evropská identita dnes?). Z toho vyplývá, že z hlediska dvouleté perspektivy hodláme zapojit studenty současného a budoucího prvního a druhého ročníku vyššího gymnázia a příslušné paralelní třídy ročníků osmiletého gymnázia (nynější kvarta, kvinta a sexta). Studenti těchto tříd a jejich rodiče budou osloveni svými vyučujícími německého jazyka, ale do projektu se mohou v případě vážného zájmu zapojit i studenti, kteří němčinu nestudují. Komunikovat pak budou anglicky.

Přípravný projektový tým zvolil téma, jež reflektuje současnou situaci v rámci Evropy (brexit, uprchlická krize, vzrůstající nacionalismus atd.). Nyní je celá Evropa v pohybu, mění se, klademe si otázku, zda stěžejní myšlenky Evropské unie stále žijí. Téma Evropské unie je neustále reflektováno v médiích, v rámci vyučování se s ním studenti často setkávají. Nyní se píší dějiny. Co bude dále s námi, s Evropou, s jednotlivými státy? Myšlenky Evropské unie se dotýkají každého z nás, proto i studenti by si měli vytvořit svůj vlastní názor, protože další vývoj Evropy se jich se bude primárně týkat. Cílem projektu je reflexe vývoje Evropské unie od počátku, kdy se začaly jednotlivé státy postupně sdružovat, přes založení Evropské unie po současný stav. Stěžejní myšlenkou projektu je propojení mladých lidí, vyrůstajících v jiných kulturách i oblastech, přesto se společnými rysy. Projekt díky vlastní zkušenosti prohloubí poznání jiného prostředí a jistě i navázání přátelství. Vždyť zejména vzájemné propojení lidí, podpora a tolerance jsou základními pilíři nejen Evropské unie.

Nejdůležitějším výstupem našeho projektu bude rozsáhlá desková hra mapující minulost i současnost Evropy, jež bude simulovat různé možnosti vývoje s využitím strategií využívajících různé znalosti i dovednosti. Koncept výsledné hry by po skončení projektu měl sloužit jako vzdělávací pomůcka i na jiných školách a přinést nové informace a zkušenosti ostatním studentům.

Další výstupy, tj. projektové deníky, plakáty, články do médií, pracovní listy či prezentace, budou veřejně stále přístupné na internetových stránkách obou škol. Naši němečtí partneři také připravují pro své české hosty exkurze do Kolína nad Rýnem, Bonnu, Mohuče a Koblenzu. Pochopitelně i my připravíme pro své nové německé přátele atraktivní program, využijeme blízkost našeho hlavního města a seznámíme naše hosty i s naším městem a regionem.

Čeští a němečtí studenti tak dostanou díky společnému projektu šanci získat vlastní zkušenosti ze života v cizí zemi, proběhnou vzájemné výměnné týdenní pobyty v obou zemích, studenti se zúčastní běžného života v hostitelských rodinách, prožijí všední školní den, ale i celý den v hostitelské rodině, čas zbude i na sportovní aktivity, zábavu. Vzájemnou komunikací posílí své jazykové kompetence, naváží nová přátelství, poznají a porovnají životní styl obou sousedních zemí, stanou se hosty, ale i hostiteli, budou reprezentovat svou školu, město i stát.