OP VVV logo MŠMT logo

Realizujeme projekt: Šablony - gymnázium Brandýs n/L r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008186 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SS a VOŠ I. Projekt je zaměřen především na vzdělávání pedagogických pracovníků, dále na personální podporu – školní kariérový poradce. Další aktivitou projektu je CLIL ve výuce na SŠ, jejímž cílem je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků (těch, kteří nevyučují vzdělávací obor Cizí jazyk) a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL při výuce nejazykových předmětů. V neposlední řadě se zaměříme na podporu zlepšení kvality výuky pedagogů prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

plakát Šablony