Fakultní škola PřF UK

Naše škola je fakultní školou přírodovědecké fakulty Univerzity karlovy. Studenti mají rozšířenou možnost exkurzí, workshopů, zanícení studenti mohou spolupracovat s vysokoškolskými pedagogy a výzkumníky.

3D tisk

V našem technickém parku v současné době máme dvě 3D tiskárny Průša MKi3S. Studenti tak mají možnost se seznámit s moderními technologiemi. Tiskárny mohou žáci využívat i pro vlastní potřebu.

ISIC

Chcete naplno využívat statutu studenta? Můžete si pořídit mezinárodní studentský průkaz ISIC. Řada firem poskytuje studentům slevu na své produkty.

G Suite

Naše škola používá služby G Suite. G Suite poskytuje společnost Google. Každý student může mít svoji školní adresu a prostor na Drivu pro ukládání souborů. Sdílení souborů lze využít pro teamovou práci.

Pátek – informaticko-technický kroužek

V pátek odpoledne se parta nadšených žáků z celého gymnázia schází ke společně stráveným chvilkám. Řeší spolu témata z informatiky, fyziky, techniky, biologie, chemie, ... Mezi projekty patří tvorba těchto školních stránek, vystavování na Makerfairu 2019, stavba meteorologické stanice, barvení triček, …

Laboratorní cvičení

Výuka Biologie, Chemie, Fyziky a Geologie je doplněna hodinami Laboratorních cvičení, kdy si žáci mají možnost vyzkoušet a ověřit teoretické poznatky získané při výuce na praktických příkladech. Např. ke zkoumání stavby srdce posloužilo srdce vepřové.

Lyžařské výcvikové kurzy

Součástí školního vzdělávacího programu jsou i lyžařské výcvikové kurzy, zařazené do sekundy a prvního ročníku (kvinty). Žáci tak mají možnost strávit týden na horách a zlepšit svoje lyžařské dovednosti. Zároveň se díky pobytu prohlubují sociální vztahy v kolektivu třídy.

Budova školy

Budova brandýského gymnázia byla postavena v letech 1925–1927 v eklektickém stylu s uplatněním pozdně secesních prvků…