Gymnázium J. S. Machara je tradičním regionálním gymnáziem s mnohaletou tradicí. Nabízíme čtyřletý a osmiletý vzdělávací cyklus. Naším smyslem je zprostředkovávat radost z poznání, která je základním předpokladem pro celoživotní učení. Abychom dobře vzdělávali naše studenty, neustále vzděláváme i sami sebe. Je pro nás důležité dělat to s respektem k sobě navzájem, ke všem žákům i rodičům, k místním komunitám a veřejnosti, ale také s respektem k životnímu prostředí. Usilujeme o otevřenost, komunikaci, bezpečí a vstřícný partnerský přístup.

Moderní škola

Snažíme se přizpůsobovat výuku potřebám žáků, zavádíme formativní přístup (hodnocení) ve výuce, podporujeme žáky v jejich vzdělávacích aktivitách… Ve výuce využíváme nejrůznější digitální technologie.


Fakultní škola PřF UK

Naše škola je Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Studenti mají rozšířenou možnost exkurzí, workshopů, zanícení studenti mohou spolupracovat s vysokoškolskými pedagogy a vědci.

3D tisk

V našem technickém parku v současné době máme dvě 3D tiskárny Průša MKi3S. Studenti tak mají možnost se seznámit s moderními technologiemi. Tiskárny mohou žáci využívat i pro vlastní potřebu.

ISIC

Chcete naplno využívat statutu studenta? Můžete si pořídit mezinárodní studentský průkaz ISIC. Řada firem poskytuje studentům slevu na své produkty.

Google Workspace

Naše škola používá služby Google Workspace. Každý student má svoji školní adresu a prostor na Drivu pro ukládání souborů. Sdílení souborů lze využít pro teamovou práci.

Pátek – informaticko-technický kroužek

V pátek odpoledne se parta nadšených žáků z celého gymnázia schází ke společně stráveným chvilkám. Řeší spolu témata z informatiky, fyziky, techniky, biologie, chemie, ... Mezi projekty patří tvorba těchto školních stránek, vystavování na Makerfairu 2019, stavba meteorologické stanice, barvení triček, …

Školy v přírodě

Všechny třídy nižšího gymnázia jezdí každoročně na školu v přírodě. Společně strávený čas v jiném než školním prostředí považujeme za velmi důležitý. Formou her a různých aktivit v přírodě poznáváme nejen sebe, ale i druhé.


Adaptační pobyty

Nově nastupující třídy odjíždějí na začátku školního roku na několikadenní adaptační pobyt, který jim pomáhá seznámit se, začlenit se do nového třídního kolektivu a zahájit roky studia na naší škole společnými pozitivními zážitky.


Laboratorní cvičení

Výuka biologie, chemie, fyziky a geologie je doplněna hodinami laboratorních cvičení, kdy si žáci mají možnost vyzkoušet a ověřit teoretické poznatky získané při výuce na praktických příkladech. Např. ke zkoumání stavby srdce posloužilo srdce vepřové.

Lyžařské výcvikové kurzy

Součástí školního vzdělávacího programu jsou i lyžařské výcvikové kurzy, zařazené do sekundy a prvního ročníku (kvinty). Žáci tak mají možnost strávit týden na horách a zlepšit svoje lyžařské dovednosti. Zároveň se díky pobytu prohlubují sociální vztahy v kolektivu třídy.

Budova školy

Budova brandýského gymnázia byla postavena v letech 1925–1927 v eklektickém stylu s uplatněním pozdně secesních prvků…