26. srpna 2019Zahájení práce a příprava školního roku 2019/2020
12. listopadu 2019Hodnocení prospěchu a chování za I. čtvrtletí
21. ledna 2020Hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí
—–——

Mimořádné a provozní pedagogické rady se svolávají podle potřeby. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ní všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne.