22. listopadu 2022Pedagogická rada
24. ledna 2023Hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí
18. dubna 2023Pedagogická rada - 3. čtvrtletí
25. dubna 2023Pedagogická rada - hodnocení Oktávy a 4.A
27. června 2023Hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí

Mimořádné a provozní pedagogické rady se svolávají podle potřeby. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ní všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne.