13. listopadu 2023Hodnocení chování a prospěchu za I. čtvrtletí
29. ledna 2024Hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí
22. dubna 2024Pedagogická rada - III. čtvrtletí
29. dubna 2024Pedagogická rada - hodnocení Oktávy a 4.A
25. června 2024Hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí

Mimořádné a provozní pedagogické rady se svolávají podle potřeby. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ní všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne.