24. června 2019 Hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí

Mimořádné a provozní pedagogické rady se svolávají podle potřeby. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ní všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne.

Copyright © 2019 Gymnázium J. S. Machara

O stránce