27. srpna 2018Zahájení práce a příprava školního roku 2018/2019
19. listopadu 2018Hodnocení prospěchu a chování za I. čtvrtletí
29. ledna 2019Hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí
16. dubna 2019Hodnocení prospěchu a chování za III. čtvrtletí
25. dubna 2019Hodnocení prospěchu a chování maturantů
24. června 2019Hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí
—–——

Mimořádné a provozní pedagogické rady se svolávají podle potřeby. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ní všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne.