Pro školní rok 2019/2020 jsme přijímali uchazeče do:

  • 1. ročníku (prima) 7941K/81 – Gymnázium (osmiletý studijní cyklus) - 1 třídu s 30 žáky
  • 1. ročníku (1.A) 7941K/41 – Gymnázium (čtyřletý studijní cyklus) - 1 třídu s 30 žáky

Údaje na přihlášku:

Název školy: Gymnázium J. S. Machara, Brandýs n. L. — St. Bol., Královická 668

Adresa školy:

Královická 668

250 50 Brandýs nad Labem — Stará Boleslav

Obor vzdělání - kód a název:

79-41-K/41 Gymnázium (pro 1. ročník čtyřletého studijního cyklu)

79-41-K/81 Gymnázium (pro primu osmiletého studijního cyklu)