Vážení rodiče,

zveme Vás na schůzku rodičů žáků nově přijatých do primy našeho gymnázia.

Schůzka se bude konat ve čtvrtek 24. 6. 2021 od 18 ti hodin v budově Gymnázia J. S. Machara, Královická 668, v Brandýse nad Labem, v místnosti č. 21 (v přízemí).

Na schůzce proběhne především seznámení s vedením školy, s budoucí třídní učitelkou Vašeho dítěte a s plány na adaptační kurz, který proběhne v září 2021. Bude prostor i na odpovědi Vašich případných otázek.

Těšíme se na Vaši účast.


Aktuálně:

14. 6. 2021 SEZNAM UCHAZEČŮ - NÁHRADNÍ TERMÍN - 8letý vzdělávací cyklus

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ - 8letý vzdělávací cyklus

SEZNAM UCHAZEČŮ - 8letý vzdělávací cyklus


Dne 16. 4. 2021 byly prostřednictví české pošty rozeslány (doporučeně) pozvánky k přijímacímu řízení včetně dopisu ředitelky školy obsahujícím kritéria přijetí, organizační pokyny a informace o testování v průběhu přijímacího řízení. Znění dopisu přikládáme níže.


ZMĚNA - na základě sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se mění termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021

Písemné testy jednotných přijímacích zkoušek se NOVĚ uskuteční ve dnech:

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  1. termín: středa 5. května 2021
  2. termín: čtvrtek 6. května 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělávání na dny:

  1. termín: středa 2. června 2021
  2. termín: čtvrtek 3. června 2021

Informace k testování v průběhu konání jednotné přijímací zkoušky

Na základe mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 vkládáme potřebné informace k testování v průběhu konání jednotné přijímací zkoušky.

Žádáme vás o seznámení se s nimi.

Děkujeme za spolupráci, vedení školy.


Ředitelka školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do 1. ročníku středního vzdělávání ve školním roce 2021/2022 do těchto oborů vzdělávání:

79-41-K/81 Gymnázium, osmiletý vzdělávací cyklus

1 třída, počet přijímaných uchazečů 30

Kritéria pro přijetí, další důležité informace a pokyny k vyplnění přihlášky najdete v přiloženém dokumentu.

Přihlášku lze doručit ve všední dny v čase od 8.00 do 12.00 hod do sekretariátu školy.


Informace a kritéria pro přijetí

Údaje na přihlášku:

Název školy: Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Královická 668

Adresa školy:

Královická 668

250 50 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Obor vzdělání - kód a název:

79-41-K/81 Gymnázium (pro primu osmiletého studijního cyklu)