Vážení rodiče,

zveme Vás na schůzku rodičů žáků nově přijatých do 1. A našeho gymnázia.

Schůzka se bude konat ve čtvrtek 24. 6. 2021 od 18 ti hodin v budově Gymnázia J. S. Machara, Královická 668, v Brandýse nad Labem, v místnosti č. 35 (v 1. patře).

Na schůzce proběhne především seznámení s vedením školy, s budoucím třídním učitelem Vašeho dítěte a s plány na adaptační kurz, který proběhne v září 2021.

Dále budeme zjišťovat zájem o druhý jazyk, který se bude Vaše dítě u nás ve škole učit. Vybírat budete z těchto jazyků: španělský, německý, francouzský nebo ruský. Zároveň ještě potřebujeme zjistit zájem o jednu z výchov, která je u nás v čtyřletém cyklu volitelná – volit budete mezi hudební a výtvarnou výchovou a také to, zda bude mít Vaše dítě zájem o latinu, nebo deskriptivní geometrii. Prosíme Vás, abyste na schůzce již znali odpovědi na výše uvedené možnosti. Jistě bude prostor i na odpovědi Vašich případných otázek týkajících se dalšího vzdělávání Vašeho dítěte.

Těšíme se na Vaši účast.


AKTUALNĚ:

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ - 4letý vzdělávací cyklus

SEZNAM UCHAZEČŮ - 4letý vzdělávací cyklus


Konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu

MŠMT ČR upravilo formou dodatku k Opatření obecné povahy “Přijímací zkoušky” pravidla pro konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu:

uchazeč o vzdělávání ve čtyřletém oboru s maturitní zkouškou mohl podle předchozích úprav konat oba termíny přijímací zkoušky na jedné škole.

Pokud využil pouze jednoho termínu, může nyní využít možnost konat tuto zkoušku v náhradním termínu, pokud to oznámí řediteli školy do 14. 5. 2021. Náhradní termín je 2. a 3. 6. 2021.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v 1. kole přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu (týká se rovněž pouze uchazečů o čtyřletý obor vzdělávání).

V Brandýse n. L., 10. 5. 2021

PhDr. Ing. Miroslava Zachariášová, ředitelka školy


Dne 16. 4. 2021 byly prostřednictví české pošty rozeslány (doporučeně) pozvánky k přijímacímu řízení včetně dopisu ředitelky školy obsahujícím kritéria přijetí, organizační pokyny a informace o testování v průběhu přijímacího řízení. Znění dopisu přikládáme níže.


ZMĚNA - na základě sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se mění termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021

Písemné testy jednotných přijímacích zkoušek se NOVĚ uskuteční ve dnech:

Čtyřleté obory vzdělání:

  1. termín: pondělí 3. května 2021
  2. termín: úterý 4. května 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělávání na dny:

  1. termín: středa 2. června 2021
  2. termín: čtvrtek 3. června 2021

Informace k testování v průběhu konání jednotné přijímací zkoušky

Na základe mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 vkládáme potřebné informace k testování v průběhu konání jednotné přijímací zkoušky.

Žádáme vás o seznámení se s nimi.

Děkujeme za spolupráci, vedení školy.


Ředitelka školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do 1. ročníku středního vzdělávání ve školním roce 2021/2022 do těchto oborů vzdělávání:

79-41-K/41 Gymnázium, čtyřletý vzdělávací cyklus

1 třída, počet přijímaných uchazečů 30

Kritéria pro přijetí, další důležité informace a pokyny k vyplnění přihlášky najdete v přiloženém dokumentu.

Přihlášku lze doručit ve všední dny v čase od 8.00 do 12.00 hod do sekretariátu školy.


Informace a kritéria pro přijetí

Údaje na přihlášku:

Název školy: Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Královická 668

Adresa školy:

Královická 668

250 50 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Obor vzdělání - kód a název:

79-41-K/41 Gymnázium (pro 1. ročník čtyřletého studijního cyklu)