Základní informace k přijímacímu řízení pro 4letý cyklus

Termín pro podání přihlášky: do 1. března 2023 (včetně)

Termín konání přijímací zkoušky:

 1. řádný termín: 13. dubna 2023
  (pro školy uvedené na prvním místě přihlášky)

 2. řádný termín: 14. dubna 2023
  (pro školy uvedené na druhém místě přihlášky)

Náležitosti k přihlášce:

 • NEPOŽADUJEME zdravotní způsobilost;
 • na přihlášce musí být jak podpis zákonného zástupce, tak podpis uchazeče;
 • platný email na zákonného zástupce (základní komunikace mezi školou a uchazečem probíhá elektronicky);
 • uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami k přihlášce doloží doporučení školského poradenského zařízení - více informací www.cermat.cz;
 • přihláška k dispozici ke stažení ZDE.

Název školy platný od 1. 2. 2023:

Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, příspěvková organizace

Adresa školy:

Královická 668/23

Brandýs nad Labem

250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Číslo oboru, název oboru:

79-41-K/41 Gymnázium, 4 letý vzdělávací cyklus

Přihlášku lze zaslat prostřednictvím pošty nebo doručit osobně do sekretariátu školy každý všední den v čase 7.30 - 15.00 hod.

Kritéria přijetí pro 4letý vzdělávací cyklus