Semináře pro třetí ročník a septimu

Semináře pro čtvrtý ročník a oktávu

Nepovinné semináře pouze pro 2. pololetí (volí se jako pátý, příp. šestý)