V pátek odpoledne se parta nadšených studentů z celého gymnázia schází ke společně stráveným chvilkám. Řeší spolu témata z informatiky, fyziky, techniky… Posledním projektem je tvorba nových školních stránek, které si právě prohlížíte. :)

Nově se několik studentů začalo věnovat více biologii.

Ptáte se, co znamená STEAM? Je to zkratka, která se používá pro propojování vztahů mezi předměty, převážně přírodními vědami, technikou, technologiemi, uměním a matematikou. (Science, Technology, Engineering, the Arts and Mathematics) Propojování vzájemných vztahů studenty vede k myšlení v souvislostech, ke kritickému myšlení, ke kreativitě, a v neposlední řadě to studenty více baví.