50. ročník Olympiády v českém jazyce - okresní kolo

Všem soutěžícím v I. a II. kategorii děkujeme za účast. Rovněž děkujeme učitelům, kteří se věnovali přípravě svých svěřenců. Do krajského kola, postupují z každé kategorie úspěšní řešitelé, kteří se umístili na 1. – 3. místě. Ti také obdrží poštou knižní odměnu a diplom za výborné umístění v okresním kole. Gratulujeme!

Výsledková tabulka s umístěním


Zadání a řešení I. kategorie

Zadání a řešení II. kategorie

Organizaci zajišťuje Mgr. Věra Špíglová.

Tel.: 326 902 311

E-mail: v.spiglova@gbl.cz; info@gbl.cz