49. ročník okresního kola Olympiády v českém jazyce 2022/2023

Všem soutěžícím v I. a II. kategorii děkujeme za účast. Rovněž děkujeme učitelům, kteří se věnovali přípravě svých svěřenců. Do krajského kola, které se uskuteční 25. – 27. dubna, postupují z každé kategorie úspěšní řešitelé, kteří se umístili na 1. – 3. místě. Ti také obdrží poštou knižní odměnu a diplom za výborné umístění v okresním kole. Gratulujeme!

Postupujícím bude zaslána pořadatelem krajského kola pozvánka s detailními informacemi.

Těšíme se na setkání za rok, v jubilejním 50. ročníku okresní OČJ.


Zadání a řešení

Organizaci zajišťuje Mgr. Věra Špíglová.

Tel.: 326 902 311

E-mail: v.spiglova@gbl.cz; info@gbl.cz