Logu EU a MMR

Reg. č. projektu:CZ.06.04.01/00/22_043/0002095
Výzva:43. výzva IROP - Střední školy - SC 4.1 (PR)
Program:Integrovaný regionální operační program
Poskytovatel dotace:Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1
Administrativní podpora:Regionální dotační kancelář, příspěvková organizace
Datum zahájení:31. 12. 2021
Předpokládané datum ukončení:30. 6. 2024
Celkové náklady projektu:23 062 500,- Kč
z toho EU:17 937 500,- Kč
z toho SR:5 125 000,- Kč
z toho StčK:2 562 500,- Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

Cílem je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti středoškolského vzdělávání a zvýšení její dostupnosti.
Projekt je zaměřen na kompletní obnovu chemického a polytechnického areálu školy. Realizací dojde k modernizaci posluchárny chemie S11, laboratoře chemie S13, kabinetů chemie, učebny polytechnické výuky 118. Dále doje k modernizaci velké jazykové učebny P11 a ICT dvou učebny 116/117 (bude nově jedna sloučená učebna). Současně dojde k vybudování zcela nové odborné učebny chemie tzv. vážírny S14 a malé jazykové učebny P07. Projekt řeší i bezbariérovou toaletu a bezbariérový přístup k modernizovaným částem objektu.