V rámci nové informatiky se studenti učí informačním postupům a pojmom, zkoumají řešitelnost problémů, hledají a objevují optimální řešení, zpracovávají data a interpretují je. Učí se, kdy je lepší delegovat úkoly na stroje nebo počítače a jak efektivně, bezpečně a eticky využívat digitální technologie.
Teď to zkusíme zase trošku jednodušeji. Učíme děti, jak přemýšlet nad věcmi logicky, kdy a na co je vhodné použít digitální technologie, učíme se společně pracovat s algoritmy a programovat, učíme se pracovat v týmu, nebát se říct svůj názor nebo nápad a učíme se pracovat s chybou. Děti se učí navzájem se respektovat, jsou schopné ve skupině i před třídou říct, jak by danou problematiku vyřešily a následně o tom spolu diskutují. Jsou schopné přijmout jiný nápad nebo názor a jsou schopné přijmout zpětnou vazbu. Máme z nich vždy obrovskou radost a vidíme na nich velké pokroky.
V primě a v sekundě pracujeme převážně ve Scratchi. Učíme se v něm základní principy programování, co to vůbec je, a jak dělat program, co nejvíc efektivní. Pravidelně děláme různé projekty (jednotlivci i skupinky). Někdy použijeme Scratch a vznikne nějaká hra, jindy využijeme Canvu na tvorbu náhledu nebo třeba plakátu, někdy zkoušíme vytvořit projekt s Micro:bitem a rozšířeními k němu, atd. Máme různé projekty, s různým řešením a pestrými nápady. Děti to vždy velmi posune.