Nová informatika

…nás baví.

Co je nová informatika?

Nová informatika je nový přístup k výuce informatiky na školách v České republice, který přinesl nejen výrazné zvýšení počtu hodin věnovaných informatice, ale hlavně zásadně mění obsah výuky. Nový obsah se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti:
Data a modelování
Algoritmizace a programování
Informační systémy
Digitální technologie​​


Proč je dobré mít novou informatiku?

Nová informatika je založena na rozvoji informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií. Je navržena tak, aby studenti aktivně využívali informatické postupy a pojmy a vybavila je nástroji a metodami pro zkoumání řešitelnosti problémů, hledání a objevování optimálních řešení, zpracování dat a jejich interpretaci. Pochopení, jak digitální technologie fungují, přispívá k porozumění zákonitostem digitálního světa a podporuje jejich efektivní, bezpečné a etické využití.


O čem ta nová informatika tedy je?

Jednoduše řečeno, se děti učí orientovat ve světě informatického myšlení, algoritmizace, programování, kyberbezpečnosti, digitálních technologií atd., a brát je jako součást svého života. Digitální technologie jsou všude kolem nás a je důležité se jich nebát, porozumět jim a umět je používat.

Co děláme v rámci nové informatiky?

V rámci nové informatiky se studenti učí informačním postupům a pojmům, zkoumají řešitelnost problémů, hledají a objevují optimální řešení, zpracovávají data a interpretují je. Učí se, kdy je lepší delegovat úkoly na stroje nebo počítače a jak efektivně, bezpečně a eticky využívat digitální technologie.

Kdy jsme začali vyučovat novou informatiku?

Novou informatiku jsme zavedli ve všech třídách najednou hned, jak to bylo možné, tedy na nižším gymnáziu od 1. 9. 2021, na vyšším gymnáziu od 1. 9. 2022. (Povinný termín pro gymnázia je od 1. 9. 2025.)
Náplň jsme upravili tak, aby nejvyšší ročníky (tercie a kvarta NG, a 3. a 4. r. VG) mohly „ochutnat“ ze všech oblastí. Okamžité naskočení do nového systému nám dalo prostor si náplň informatiky vyzkoušet ve výuce a případně doladit.


Naše zkušenosti s novou informatikou

Zkušenosti jsou výborné. Studenty nová informatika baví, velmi se zlepšila i jejich digitální gramotnost. Lépe se orientují v neznámého situaci, snadněji se vypořádají s novým úkolem, lépe vyhledávájí potřebná data, kriticky přistupují k předkládaným informacím…


Galerie inspirace

V rámci výuky nové informatiky a zvyšování digitální gramotnosti vzniká mnoho pěkných výstupů. Můžete se jimi nechat inspirovat.