Nostrifikace se konají v budově našeho gymnázia.

Adresa školy: Gymnázium J. S. Machara, Královická 668, 250 50 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav tel. 326 902 311

Termíny nostrifikačních zkoušek:

LEDEN 2022

úterý 18. 1. 2022 od 12 hod

Rozpis nostrifikačních zkoušek je orientační a může se měnit v závislosti na aktuální situaci ve škole a aktuálních vládních opatření. Prosím sledujte rozpis i den před konáním nostrifikačních zkoušek.

ÚNOR

úterý 15. 2. 2022 od 12 hod

BŘEZEN

úterý 1. 3. 2022 od 12 hod

úterý 15. 3. 2022 od 12 hod


ORGANIZAČNÍ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY PRO KONÁNÍ NOSTRIFIKAČNÍCH ZKOUŠEK

Nostrifikační zkoušky probíhají s ohledem na hygienické a provozní podmínky školy. Uchazeči o nostrifikační doložku (případně jejich tlumočníci) musí dodržovat stanovená hygienická pravidla, případné nedodržování bude důvodem k znemožnění přítomnosti uchazeče ve škole.

Hygienická pravidla

Vstup do budovy školy bude umožněn pouze osobě, která:

  • má doklad o tom, že prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více jak 180 dní,

  • má doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 ne starší než 24 hod a nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne staršího 72 hodin,

  • má certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé očkovací látky uplnulo nejméně 14 dní.

Uchazeč (případně tlumočník) vstupuje do areálu školy a do budovy pouze s respirátorem, který má nasazený po celou dobu pobytu ve škole.

Všichni mají povinnost použití dezinfekčních prostředků.

V průběhu přestávek mezi zkouškami dodržují uchazeči (včetně tlumočníků) obecná pravidla chování stanovená optřeními (respirátory, odstupy, minimalizace shromažďování).

K nostrifikacím je nutné se dostavit ve stanovený den v 11.45 hod s platným pasem nebo jiným dokladem totožnosti.


Předměty se zkoušejí ústně, z ANJ, MAT, FYZ se píše písemný test.

Ústní část je ze všech předmětů kromě MAT a následuje po písemné zkoušce.

K úspěšnému složení nostrifikací je třeba prospět ve všech zkouškách.

Uchazeči musí mít vlastní psací potřeby.


Po úspěšném absolvování zkoušek si uchazeč hned odváží kopie protokolu. Originál protokolu o absolvování zkoušek se včetně podkladů odesílá na Krajský úřad Středočeského kraje.


Témata: