Nostrifikace se konají v budově našeho gymnázia.

Adresa školy: Gymnázium J. S. Machara, Královická 668, 250 50 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav


K nostrifikacím je nutné se dostavit stanovený den v 7:30 s platným pasem nebo jiným dokladem.

Zkoušky probíhají od 7:45 přibližně do 12:00 v učebně jazyků v přízemí školy.


Předměty se zkoušejí ústně, z ANJ, MAT, FYZ se píše písemný test.

Ústní část je ze všech předmětů kromě MAT a následuje po písemné zkoušce.

U ústní zkoušky má student vždy 15 minut na přípravu, 15 minut trvá samotná zkouška.

K úspěšnému složení nostrifikací je třeba prospět ve všech zkouškách.


Po úspěšném absolvování zkoušek si od nás student hned odváží potřebné dokumenty.


Témata: