Vážení rodiče, milí žáci,

aktualizujeme informace o distanční výuce na gymnáziu:

od středy 14. října 2020 přechází na distanční výuku všechny třídy gymnázia. Žáci nižšího gymnázia, jichž se to nyní týká nově, jsou dnes seznámeni s pravidly pro distanční vzdělávání.

Distanční výuka bude probíhat do 23. října 2020 a navážou na ni prodloužené podzimní prázdniny.

V případě, pokud by vlastní vybavení žáka neumožňovalo účastnit se výuky z domova, je možné zapůjčit žákům tablety, které má škola k dispozici v omezeném množství. V tomto případě je třeba, aby zařízení vyzvedl ve škole zákonný zástupce žáka a podepsal dohodu o zapůjčení. Proto nás prosím předem kontaktujte.

Provoz budovy školy bude omezen na dobu od 8 do 13 hodin.

Budeme Vás průběžně informovat o případných změnách, přeji všem pevné zdraví a pokud možno klidné dny,

s pozdravem

Mirka Zachariášová, ředitelka školy.