K 31. 7. 2019 po 18 letech končí ve funkci ředitele Gymnázia J. S. Machara paní RNDr. Bohumila Kysilková.

Na léta svého působení na gymnáziu vzpomíná naše, dnes již bývalá, paní ředitelka v Městských listech.

Od 1. 8. 2019 byla do funkce ředitele jmenována paní PhDr. Ing. Miroslava Zachariášová.