Školní rok začne ve středu 1. září v 7.55 hod.

Žáci se sejdou ve svých kmenových učebnách.

Vyučování bude ukončeno v 9.35 hod.

Od 2.9.2021 bude probíhat výuka dle rozvrhu hodin - začínáme cyklem A.

Tešíme se na vás!

Vedení školy.