Školní rok zahájíme ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 7.55 hod, s ukončením po druhé vyučovací hodině (9.35 hod). Žáci se sejdou ve svých kmenových třídách.

V pátek 2. 9. 2022 výuka dle rozvrhu (1. a 2. vyučovací hodinu budou aktivity s třídními učiteli) - začínáme cyklem D. Od 5. 9. 2022 navazuje cyklus A.

Těšíme se na všechny!