Poslední měsíc školního roku 2021/2022 byl opravdu pestrý pro studenty španělského jazyka na našem gymnáziu. Po velmi milé návštěvě chilského konzula, pana Carlose Gajarda, k nám zavítali velvyslanec Španělského království, pan Ángel Lossada Torres-Quevedo, a atašé pro vzdělávání, paní Amaya Cal Linares.

Studenti vyšších ročníků představili ve španělštině naše gymnázium a město Brandýs nad Labem, kladli panu velvyslanci otázky a jeho odpovědi tlumočili pro studenty nižších ročníků. A na co se naši studenti ptali? Zajímalo je vše o zeměpisných zajímavostech, tradičních jídlech, lidech, zvycích. Zajímalo je i to, jak se panu velvyslanci žije u nás, co obnáší jeho práce, která místa má rád, jaké mu chutná jídlo nebo pivo. Pan velvyslanec odpověděl na vše, do debaty aktivně zapojil většinu posluchačů a během celého setkání panovala velice přátelská a příjemná atmosféra.

Paní atašé vyučujícím španělštiny darovala výukové mapy a s panem velvyslancem si na oplátku odvezli památku na naši školu, rytinu budovy gymnázia od místní autorky a keramický znak školy z výtvarné dílny našich žáků. Panu velvyslanci se velmi líbila budova i třídy naší krásné starobylé školy, chválil i studenty a jejich španělštinu.

Po prohlídce školy se delegace na vlastní přání přesunula na brandýský zámek. Sextán Jakub Vaňata, který je zároveň zámeckým průvodcem, pohotově zařídil možnost prohlídky a následně naše hosty provedl ve španělštině. Díky Jakubovi pan velvyslanec i paní atašé odjížděli s úsměvem a očividně spokojeni.

Za organizaci obou vydařených akcí velmi děkujeme paní Ing. Evě Potočiarové, předsedkyni Spolku rodičů při gymnáziu. A samozřejmě doufáme, že podobné akce představují příjemnou motivaci pro současné i budoucí studenty španělštiny na naší škole.

Mgr. Monika Mattasová a Mgr. Jana Šmídová

[Galerie]