Vážení rodiče,

všichni naši učitelé se věnují žákům, zadávají a kontrolují práci prostřednictvím Google Classroom (Učebny) nebo e-mailů.

Je pochopitelné, že ne všichni žáci mají v sobě potřebnou dávku zodpovědnosti a morálně volních vlastností. Prosíme Vás proto o spolupráci. Nechte si od svých dětí ukázat, jakým způsobem pracují. Ptejte se jich na případné obtíže.

Pokud byste narazili na nějaký problém, který žák není schopen sám s učitelem vyřešit prostřednictvím dostupné komunikace, beze všech rozpaků se obraťte na konkrétního vyučujícího příslušného předmětu, na třídního učitele nebo i na vedení školy. Všechny kontakty naleznete zde na našich stránkách, v rubrice O škole / Pedagogický sbor. Rádi Vám s vyřešením problému pomůžeme.

Děkujeme za spolupráci.