V týdnu od 4. 1. 2021 bude výuka všech tříd probíhat distančním způsobem.

O konkrétních online hodinách budou žáci informováni prostřednictvím učitelů a google učeben.