V minulém týdnu 15. a 17. října proběhly volby do Školské rady. Za zákonné zástupce nezletilých žáků byla zvolena PhDr. Martina Muknšnáblová, za zástupce zletilých žáků žákyně 3.A Valentýna Kužílková. Kandidátům i voličům děkujeme za účast ve volbách.