Vážení rodiče, milí uchazeči,

v příloze k tomuto textu jsou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Přijatí uchazeči, kteří neodevzdají zápisový lístek do 10 pracovních dní od zveřejnění rozhodnutí o přijetí (v souladu s § 60g odst. 6 a 7 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon), se vzdávají práva být přijati na naši školu. Zápisový lístek doporučujeme odevzdat osobně v sekretariátu školy.

Zároveň prosíme přijaté uchazeče, kteří se rozhodli nastoupit na jinou školu, aby nám to co nejrychleji sdělili – telefonicky na 326 902 311 nebo e-mailem na info@gbl.cz, děkujeme. Urychlí to přijetí dalších uchazečů, kteří budou přijati na uvolněná místa podle umístění a za předpokladu, že si podali žádost o odvolání.

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí zašleme poštou doporučeně do vlastních rukou zákonnému zástupci uchazeče v zákonné lhůtě. Nepřijatým uchazečům doporučujeme podat odvolání, aby mohli být přijati na uvolněná místa po uchazečích, kteří neodevzdají zápisové lístky v zákonné lhůtě.

Děkujeme za spolupráci,

M. Zachariášová, ředitelka školy

14. 6. 2021 SEZNAM UCHAZEČŮ - NÁHRADNÍ TERMÍN - 8letý vzdělávací cyklus

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ - 8letý vzdělávací cyklus

SEZNAM UCHAZEČŮ - 8letý vzdělávací cyklus

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ - 4letý vzdělávací cyklus

SEZNAM UCHAZEČŮ - 4letý vzdělávací cyklus