V souvislosti s celodenním výpadkem dodávky elektrické energie nebude ve čtvrtek 31. 10. 2019 školní jídelna ZŠ Palachova v provozu. Děkujeme, že tuto situaci přijmete s pochopením.

PhDr. Ing. Miroslava Zachariášová

ředitelka