Dne 17. 12. 2019 se studenti brandýského gymnázia napříč všemi ročníky zúčastnili v doprovodu svých profesorů a průvodkyně poznávacího výletu, který se v posledních letech stal tradicí. Tentokrát cesta vedla do německého Regensburgu (česky Řezno), tedy do města s bohatou historií sahající až do 12. století (a ještě dál do doby Římanů), a také s mnoha památkami i místními pochoutkami.

Ještě před samotnou prohlídkou města mohli studenti zhlédnout Walhallu, památník germánských osobností nedaleko Regensburgu. Následovala kýžená procházka starobylým městem, doplněná o poutavý výklad u nejznámějších pamětihodností. Mezi ně se v Regensburgu řadí starý kamenný most z 12. století, katedrála svatého Petra, kostel svatého Jakuba nebo třeba řada historických městských domů v čele s tzv. Goliášovým.

Druhý, neméně zajímavý díl výletu, byl volný program pro studenty, kteří tak mohli poznat zbytek města či prozkoumat nejrůznější zákoutí. Většina z nich ale zamířila na adventní trhy v centru města. Kromě tradičních městských trhů bylo v nabídce i středověké tržiště u zámku rodu Thurn-Taxisů, další z mnoha památek. Vánoční tržiště bylo pro všechny ideální možností, jak ochutnat místní speciality, hlavně pak „Regensburgský wurst“, který všem moc chutnal, nebo nakoupit v rozličných stáncích rozmanité suvenýry či předměty s vánoční tématikou.

V neposlední řadě zde mohli někteří z nich také vyzkoušet svoji němčinu, což i přes menší problémy bylo všemi přijato jako skvělá příležitost (doufejme, že i řezenští budou v tomto ohledu dobře vzpomínat). Řada studentů také ocenila fotogeničnost asi stopadesátitisícové bavorské metropole, jelikož pořídila mnoho pěkných fotografií, které byly takto zhodnoceny již na cestě zpátky. Ta byla kromě tohoto naplněna sdílením nových poznatků, nakoupených dárků i vyprávěním vlastních zážitků. Všichni do jednoho se ale shodli, že „příští rok se musí určo jet zas“.

Petr Koubovský (sexta), za účastníky zájezdu