Vážení rodiče,

v návaznosti na dnes vydané mimořádné opatření se s účinností od 11. března 2020 až do odvolání zakazuje osobní přítomnost všech žáků ve škole.

Plný text opatření je dostupný zde: https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-uzavreni-zakladnichstrednich-a-vysokych-skol-od-11320_18696_1.html

Pro žáky naší školy to znamená:

  1. Po celou dobu opatření žáci nechodí do školy. Týká se to výuky i mimoškolních aktivit a kroužků.

  2. V provozu nebude ani školní jídelna na ZŠ Palachova, pokud si žáci sami obědy neodhlásí, budou automaticky odhlášeny.

  3. Po celou dobu trvání tohoto opatření budou jednotliví učitelé připravovat materiály pro domácí práci žáků tak, abychom i nadále pracovali v souladu se školním vzdělávacím programem.

  4. Domácí práci pro žáky budeme zajišťovat prostřednictvím e-mailů, případně virtuálních učeben.

  5. Provoz ve škole bude po dobu trvání tohoto opatření zajištěn v době od 8:00 do 12:00, ale kontaktujte nás prosím přednostně elektronicky, děkujeme.

Za vaše pochopení a spolupráci děkujeme.