Ve dnech 27. září – žáci nižšího gymnázia a 25. 10. – žáci vyššího gymnázia, dokončovali při podzimní údržbě zahrady práci vytýčenou v projektu „Přeměna školní zahrady“. Podařilo se nám na zahradě dokončit nové záhony s trvalkami a suchomilný záhon, jehož součástí je i kamenná skalka. Máme dvě ohniště i s posezením, sklidili jsme první plodiny z našich vyvýšených záhonů. Prima navrhla a vytvořila hmatový chodník, který ohraničuje trvalkový záhon. Naše obří dýně jsou opravdu obří a tak jsme si z nich udělali podzimní výzdobu před vchodem do školy. Příští jaro se již těšíme, jak na nově osázeném trávníku mezi záhony s trvalkami budou probíhat hodiny venkovní výuky nebo tam budeme jen odpočívat. Projekt „Přeměna školní zahrady“ bude završen vysazením projektového stromu. Převislý červenolistý buk zasadíme 16. 11. 2022 v rámci našich oslav Mezinárodního dne studenstva, patronaci nad ním převezmou třídy prima a sekunda. Bude umístěn v blízkosti starších vzrostlých přátel v přední části zahrady, abychom tak mohli symbolicky propojit historii Brandýského gymnázia s jeho současným životem a budoucností.

Zapsala: Ing. Milena Drašťáková

Hmatový chodník
Dýňová úroda
Ukázka dýňové výzdoby