Na základě mimořádného opatření MZ ČR proběhne dne 8. a 15. listopadu testování žáků na onemocnění covid-19. Testování bude probíhat za pomoci antigenních testů.

Povinně se týká žáků, kteří nedoloží OPN (potvrzení o očkování nebo o testu provedeném ve zdravotnickém zařízení ne starší 24 hod u antigenního testu, 72 hod u RT-PCR, potvrzení o prodělání nemoci v posledních 180 dnech).

Z mnoha důvodů považujeme za správné otestovat všechny žáky, prosíme Vás tedy o součinnost. Klimatu třídy a vztahu mezi žáky neprospívá vytváření bariéry mezi očkovanými a neočkovanými.

Rádi bychom otestovali všechny žáky, pokud s tímto postupem nesouhlasíte, budeme to samozřejmě respektovat. Prosíme tuto skutečnost nám sdělte do emailu info@gbl.cz.

Věříme, že uvedenou situaci přijmete s pochopením, naší snahou je zajistit co nejdelší a plynulou výuku všech žáků ve škole děkujeme.

Testování proběhne v pondělí první vyučovací hodinu, v případě nepřítomnosti žáka v určenou dobu se žák otestuje hned po příchodu do školy. V takovém případě je nutné, aby se nahlásil v sekretariátu školy.

Děkujeme za spolupráci, vedení školy.