Vážení rodiče,

zveme Vás na schůzku rodičů žáků nově přijatých do primy a 1. A našeho gymnázia.

Schůzka se bude konat ve čtvrtek 24. 6. 2021 od 18 ti hodin v budově Gymnázia J. S. Machara, Královická 668, v Brandýse nad Labem, v místnosti č. 21 (v přízemí) pro rodiče žáků primy, v místnosti č. 35 (v prvním patře) pro rodiče žáků 1. A.

Na schůzce proběhne především seznámení s vedením školy, s budoucími třídními učiteli Vašich dětí a s plány na adaptační kurz, který proběhne v září 2021. Bude prostor i na odpovědi Vašich případných otázek.

Pro rodiče žáků budoucí 1. A:

budeme zjišťovat zájem o druhý jazyk, který se bude Vaše dítě u nás ve škole učit. Vybírat budete z těchto jazyků: španělský, německý, francouzský nebo ruský. Zároveň ještě potřebujeme zjistit zájem o jednu z výchov, která je u nás v čtyřletém cyklu volitelná – volit budete mezi hudební a výtvarnou výchovou a také to, zda bude mít Vaše dítě zájem o latinu, nebo deskriptivní geometrii.

Prosíme Vás, abyste na schůzce již znali odpovědi na výše uvedené možnosti.

Těšíme se na Vaši účast!

vedení školy