V posledním říjnovém týdnu roku 2019 týdnu jsme se přenesli o 30 let zpátky do víru revolučních dní československé sametové revoluce. Umožnila nám to návštěva výstavy pražského Muzea hlavního města Prahy s názvem Listopad 1989 v pražských ulicích.

Prostřednictvím plakátů, letáků, fotografií a filmových záběrů jsme získali názornou představu o hlavních událostech a jménech aktérů, kteří byli přítomni tomuto dějinnému okamžiku a aktivně se podíleli na demontáži totalitního politického systému, jemuž před třiceti lety dominovala Komunistická strana Československa.

Studenti 2.A
Plakát výstavy
Budova muzea