Studenti z informatického kroužku Pátek se poprvé zúčastnili akce zvané hackaton. Týmy studentů mají 24 hodin na vymyšlení a zrealizování projektu dle zadaných témat, obvykle v oblasti informatiky (HW + SW). Po konci vyhrazeného času musí soutěžící “prodat” svůj produkt porotě v krátkém časovém limitu.

AT&T hackaton proběhl 22.-23. 11. 2019 v Brně na Výstavišti.

Tým Pátku ve složení **Vojtěch Káně, Tomáš Kysela (**oba **oktáva), Jan Černohorský, Šimon Jan Šustek (**oba sexta) a Adam Kadeřávek (kvarta) statečně bojoval celých 24 hodin. Hodnotil se nápad, postup práce, spolupráce v týmu, závěrečná prezentace, výrobek… Téměř vše probíhalo v angličtině.

Mezi 16 týmy obsadili 1. místo. Moc gratulujeme!

Vítězný projekt pod názvem Pátek Show Controller je zařízení, které umožňuje ovládat osvětlovací a zvukotechniku úplnými laiky. Zdrojový kód a další soubory jsou dostupné zde a návod k sestavení zde.

Všechny vzniklé projekty jsou dostupné zde.

článek na stránkách společnosti JA CZECH

Fotogalerie na Facebooku

[Galerie]