Na dnešním zasedání vyjádřilo studentsvo jednohlasně (22 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) svoji podporu Ukrajině a odsoudilo akce Kremlu. Taktéž jsme zakoupili vlajku a pověsili ji nad vchod do školy. V tuto chvíli jsme vytvořili skupinu studentů, která bude v nejbližších dnech připravovat informační plakáty a organizovat osvětové akce.

Ще не вмерла України і слава, і воля!

Za studenty,

Jan Černohorský,

předseda studentského parlamentu.

Studenti vyvěšují vlajku.