Vážení rodiče,

i v letošním školením roce zajišťujeme stravování pro naše žáky ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Palachova 337.

Cena oběda je pro 34,- korun pro žáky nižšího gymnázia, 37,- korun pro žáky vyššího gymnázia.

V souvislosti s manuálem Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (vydalo MŠMT ČR) však bylo nutné upravit podmínky, za kterých se žáci gymnázia budou ve školní jídelně ZŠ a MŠ Palachova stravovat:

Odběr a konzumace jídla přímo v prostorách jídelny je možné každý den od 14:00 hod.

Mimo tuto dobu lze odebrat oběd v plastovém zataveném obalu, v teplotě ke konzumaci. Obal je za příplatek 10,- korun. Odběr zabaleného jídla je nutno nahlásit předem, nejpozději v den odběru do 8:00 hodin. Takto připravené jídlo si mohou děti sníst ve škole, v prostorách, které pro tyto účely upravujeme.

Uvědomujeme si, že tyto podmínky jsou pro žáky gymnázia méně komfortní. Konzumace jídla v rámci společného stravování může z hlediska přenosu infekčních onemocnění včetně covid-19 znamenat zvýšené riziko a upravené podmínky jsou především v zájmu zachování zdraví všech žáků i zaměstnanců obou škol. Respektováním vymezeného času významně všichni společně přispíváme k tomu, že udržíme prezenční výuku ve škole po co nejdelší dobu, ideálně po celý školní rok. Všem Vám děkujeme, že to přijmete s pochopením a tolerancí.

Miroslava Zachariášová, ředitelka gymnázia