21 - Učebna Primy

23 - Učebna Sekundy

32 - Učebna Tercie

44 - Učebna Kvarty

46 - Učebna Kvinty

43 - Učebna Sexty

22 - Učebna Septimy

34 - Učebna Oktávy

33 - Učebna 1.A

35 - Učebna 2.A

5 - Učebna 3.A

45 - Učebna 4.A

17 - Učebna Fyziky

1 - Učebna Chemie

42 - Učebna Biologie

50 - Hudebna

49 - Ateliér

29 - Učebna Informatiky Vzadu

30 - Učebna Informatiky Vpředu

31 - Učebna Jazyků

20 - Zetko

24 - Knihovna

Tel - Tělocvična

Gym - Gymnastický Sálek

25/2 - VideoSálek

3 - Laboratoře Chemie

19 - Laboratoře Fyziky