Již dva roky je naše škola zapojena do sběru druhotné suroviny - odpadového hliníku pro firmu METAL TRADE COMAX,a.s..

Pomáháme tak nejen třídit a recyklovat odpady, ale zároveň si naši žáci uvědomují, že recyklací hliníku se ušetří až 90 % energie, která je při výrobě tohoto kovu potřebná.

V tomto školním roce se zúčastnilo sběru hliníku 99 škol z regionu a naše gymnázium se umístilo na 9. místě - společně jsme zachránili 125 kg.

Děkujeme všem, kdo spolu s námi třídí!

zapsala: Ing. Drašťáková

Sběr hliníku - děkovný certifikát