Tak jako v minulých letech se i letos naše škola zapojuje do charitativní sbírky nazvané „Bílá pastelka“. Díky této akci pořádané Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR od roku 2000 se shromažďují finanční prostředky například na následující projekty:

  • nácvik chůze s bílou holí
  • výcvik vodících psů pro nevidomé
  • zaměstnávání zrakově postižených
  • výuka práce na počítači pro nevidomé
  • knihovna digitálních dokumentů

(Více na https://www.bilapastelka.cz/; https://www.sons.cz/)

Bohužel hygienická opatření nám nedovolují zapojit se do této veřejné sbírky „naživo“, proto bychom to rádi udělali alespoň prostřednictvím virtuálního prostředí. Pomozte nám, prosím, pomáhat.

Bílá pastelka