V nadcházejících dvou týdnech, tj. 9.–20. listopadu 2020 se budou konat třídní rodičovské schůzky. Schůzky budou probíhat online přes G Meet.