Projektový den ruského jazyka

Za odborného vedení Mgr. Liudmily Nyklové z Ruského střediska vědy a kultury (RSVK) v Praze měli žáci našeho gymnázia dne 26. 10. 2021 možnost prožít velmi pestrý Projektový den ruského jazyka.

Prohlédli si budovu RSVK, knihovnu, kinosál a výstavu věnovanou F. M. Dostojevskému, připomněli si jeho život a dílo. V Křišťálovém sále zhlédli výstavu obrazů mladého umělce Prisaca Nikolae. Prostřednictvím různých her rozšiřovali svou slovní zásobu, pracovali s texty, vytvářeli „matrjošky“, které jsou jedním ze symbolů Ruska, ale svůj dávný původ prý mají v Japonsku. Žáci si vyzkoušeli testy úrovně A2 a B1 a mohli si prověřit své jazykové znalosti. Hovořili také o reáliích Ruska a zhlédli film o kulturních a přírodních krásách této země. Projektový den se vydařil, obohaceni zážitky a vědomostmi se všichni v pozdních odpoledních hodinách vrátili domů.

Mgr. Hana Bláhová, Mgr. Zuzana Doležalová

[Galerie]