Dne 26. 10. 2021 se uskutečnil projektový den hudební výchovy se sextou s názvem “Dvořákulum – úniková hra o životě A. Dvořáka s koncertem”. Jednalo se o velmi moderní pojetí připomenutí významného jubilea Antonína Dvořáka, tedy uplynutí 180 let od jeho narození.

V Rudolfinu, kde úniková hra probíhala, byli žáci seznámeni s pravidly. Poté se v jednotlivých skupinách za pomocí týmového pokřiku ocitli v 19. století a prostřednictvím vlastního bádání, akčních úkolů či rozhovorů s panem učitelem Sukem, Otylkou nebo žákem Dvořákem, poznávali Dvořákův život. Za každý splněný úkol dostal tým jedno písmeno potřebné k sestavení slova, jež odemklo kryptex. V něm každý tým našel svou šifru, která ho po návratu do současnosti dovedla ke skrytým Dvořákovým rukopisům. Týmy předaly nalezené partitury již připravenému smyčcovému kvintetu, v jehož podání vyslechly nejznámější Dvořákovy skladby obohacené průvodním slovem lektora Jakuba Kacara.

Na závěr celého programu žáci společně s lektorem shrnuli veškeré více či méně známé informace o životě a díle slavného skladatele, které se díky jednotlivým úkolům dozvěděli. Zážitkovou formou a týmovou spoluprací si tak prohloubili znalosti o době Dvořákova narození a způsobu života v 19. století.

Napsala: Mgr. Jana Vaníčková, Mgr. Věra Špíglová

[Galerie]