Projektový den španělského jazyka

Vzhledem k současné epidemiologické situaci je v Praze o poznání méně zahraničních turistů. Na jeden listopadový den jsme je tedy nahradili a zahráli si na skupinku cestovatelů ze Španělska a na jejich průvodce. Jak se nám to podařilo? Uspořádali jsme si španělský projektový den se studenty španělštiny ze tříd sexta, septima a 3. A.

Nejprve jsme navštívili španělský kulturní Institut Cervantes a zhlédli výstavu fotografií španělské krajiny. Poté jsme se vydali na procházku Prahou a každý účastník výpravy se během trasy na chvíli stal průvodcem. Španělsky představil pamětihodnost či místo, které si vybral a předem se na ně připravil. Pro některé to byla první příležitost promluvit v cizím jazyce před širším publikem, a tak se občas projevila nervozita. Ale všichni si pomáhali, užili si spoustu legrace a určitě také poznali zákoutí Prahy, kde ještě nebyli. Hlavní přínos dne spočíval v možnosti slyšet španělsky mluvit spolužáky z jiných tříd, v jiné jazykové úrovni, a vzájemně se tak inspirovat k dalšímu studiu jazyka. A také jsme nenásilně nakousli maturitní téma Praha, které si už příští rok možná někteří vylosují u své zkoušky dospělosti.

Napsala: Mgr. Jana Šmídová, Mgr. Monika Mattasová

[Galerie]