Naši žáci a žákyně se zapojují do odborných stáží na vysokých školách. Prohlubují svoje zájmy účastí na přednáškách, seminářích a exkurzích, seznamují se s odbornými pracovišti. Díky projektu 24 hodin s FF UK 2019 si v 1. pololetí, tedy zimním semestru, vyzkoušeli, jaké je studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Naši školu reprezentovali Adam Benda ze 2A v Ústavu světových dějin a Klára Muknšnáblová z oktávy v Ústavu hudební vědy.
Filozofická fakulta oslovuje svou nabídkou i žáky nižšího gymnázia. V projektu nazvaném Hledá se Sofie - Dětská univerzita FF UK ji plně využila Luisa Walterová z tercie.