Vážení rodiče,

především bychom Vám všem rádi popřáli hezké Velikonoce.

Zároveň bychom si na základě našich poznatků a komunikace s některými z Vás, po měsíci distanční výuky, dovolili shrnout nejvýznamnější skutečnosti.

Podařilo se nám sjednotit práci s žáky v prostředí virtuálních učeben Google Classroom, využíváme i ostatní nástroje ze sady G Suite. V aplikaci Bakaláři všichni učitelé průběžně vyplňují třídní knihy, máte tak možnost sledovat, jak výuka pokračuje.

Uvědomujeme si, že distanční výuka má svá mnohá specifika. Přechod na ni byl náhlý, aniž bychom se všichni měli možnost systematicky připravit. Jednou ze základních obtíží, na kterou upozorňují žáci a rodiče, je skutečnost, že domácnosti obvykle nedisponují potřebným počtem počítačů tak, aby je měli všichni členové kdykoli k dispozici, a to navíc ještě v potřebném konkrétním čase. Měli jsme možnost si i ověřit, že konektivita není perfektní, v některých místech bydliště vázne i připojení k síti. Na základě těchto zkušeností plošné zavedení online výuky dle určitého nově sestaveného harmonogramu tak, jak k tomu přistoupily některé jiné školy, neplánujeme, pokud ji pedagog využívá, pak v časech, které jsou dány aktuálním rozvrhem pro druhé pololetí.

Upřednostňujeme tedy kontakt se žáky v menších skupinách, poskytujeme zpětnou vazbu k jejich práci individuálně, podporujeme komunikaci žáků s třídními učiteli i mezi žáky navzájem.

V souladu s doporučeními MŠMT vnímáme současnou situaci jako příležitost, jak vést žáky k větší samostatnosti, povzbuzujeme v nich chuť se učit a nést větší díl odpovědnosti za svou práci. V této souvislosti proběhla i komunikace s ČŠI.

Budeme rádi, když i nadále budete v kontaktu s třídními učiteli i s námi. Děkujeme za spolupráci a přejeme pevné zdraví.

Za celý tým Miroslava Zachariášová, ředitelka školy